Integritetspolicy

Personlig integritet är en viktig aspekt för Stockfiller och vi är därför måna om hantering och behandling av dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg. Integritetspolicyn beskriver därför hur Stockfiller behandlar dina personuppgifter vid användning av Stockfillers tjänster; stockfiller.com, order.stockfiller.com och oms.stockfiller.com. Den beskriver även vidare dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss Personuppgiftsansvarig är Stockfiller AB, org.nr 559003-1554 för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Varumärket Stockfiller består av dels av tjänsterna Stockfiller (stockfiller.com), OMS (oms.stockfiller.com), Admin (admin.stockfiller.com) samt Order (order.stockfiller.com). Genom användandet av Stockfillers tjänster accepterar du denna integritetspolicy och även samtycker att vi får rättigheterna att samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter enligt riktlinjerna som beskrivs i denna integritetspolicy och även i våra Användaravtal.

1. Hur Stockfiller hanterar dina personuppgifter när du använder våra tjänster?


Hur vi hanterar dina personuppgifter kan bero på vilken av våra tjänster du använder dig utav. Vidare följer hur dina uppgifter behandlas för dig som användare av tjänsterna Stockfiller, OMS, Admin eller Order.

1.1 Var samlar Stockfiller in dina personuppgifter?

Personuppgifter som du tillhandahåller oss

Stockfillers tjänster hanterar främst företagsuppgifter men vi förstår att personuppgifter ibland lämnas av dig eller annan part i samband med t.ex. kontoskapande, beställning, orderhantering och kundtjänstärenden. Exempel på personuppgifter vi kan samla in från dig är namn, e-postadress och mobilnummer. Stockfiller hanterar även personuppgifter som genereras av dig som användare av företagets tjänster. Detta inkluderar uppgifter som köpta artiklar, belopp, leverantör, datum, nyttjande av rabatter samt avstämningar. Utöver detta samlar vi även in ytterligare information såsom din IP-adress, webbläsarinställningar och din besökshistorik.

Tredjepartsuppgifter

Utöver de personuppgifter som du tillhandahåller oss kan vi även samla in uppgifter från dina avtalade leverantörer som tidigare erhållit denna information. Anledningen till detta är för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter om dig samt att underlätta vid koppling av leverantörer till behöriga personer.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Se punkt 1.4 för mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

1.2 Vilka tredje parter kan Stockfiller komma att dela dina personuppgifter med?

Tjänsteleverantörer och samarbetspartners

För att kunna erbjuda dig våra tjänster krävs det ibland att vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners. Dessa aktörer hanterar då dina personuppgifter för vår räkning och enligt riktlinjerna beskrivna i denna integritetspolicy.

Utöver detta kan dina personuppgifter även delas med leverantörer av kommunikationstjänster för att kunna förmedla erbjudanden samt ingå avtal med dig. Vidare kan de även delas med leverantörer och samarbetspartners inom transporttjänster, leveransplanering samt leveransinformationstjänster. Våra IT-leverantörer kan även få tillgång till dina personuppgifter gällande drift och support av våra IT-system. Dina personuppgifter kommer inte användas i syften som strider mot det ändamål de från början samlades in för.

Övriga parter

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster Stockfiller erbjuder, i dessa fall gäller mottagarens integritetspolicy. Dessa kan vara:

 • Myndigheter – Syfte: Lämna information i enlighet med rättstvister, lagkrav eller myndighetsbeslut
 • Betaltjänstleverantörer – Syfte: Kunna hantera betalningar
 • Potentiella köpare och säljare av verksamheten – Syfte: Försäljning eller sammanslagning av verksamhet

1.3 Varför behandlar Stockfiller dina personuppgifter och vilka uppgifter är det som berörs?

Behandling av dina personuppgifter görs i olika ärenden och för att du ska få insyn i denna process beskrivs nedan vilka typer av personuppgifter som behandlas, i vilket syfte det görs samt hur länge vi sparar dem.

1.3.1 Hantera dina beställningar/köp:

Tjänster som berörs av detta: Order & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Kunna leverera en beställning inklusive aviseringar kring leverans eller kontakt i samband med ändringar av beställning.
 • Identifiera orderläggare
 • Hantera kundtjänstärenden kopplat till användandet av tjänsten
 • Kontaktuppgifter (t.ex namn, e-post, telefonnummer)
 • Orderinformation, t.ex. Beställda varor, leverans- och fakturaadresser
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik,
 • Meddelande till leverantör (fritextfält)
 • Signatur

Laglig grund: För att kunna fullgöra köp/beställning på Stockfillers plattformar är det nödvändigt att vi behandlar din personuppgifter.

1.3.2 Skapa samt hantera ditt användarkonto på Stockfillers tjänster

Tjänster som berörs av detta: Order, Admin & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Kunna förse dig med ett personligt konto på tjänsten,
 • Kunna förse dig med rätt användarbehörighet,
 • Kunna radera ditt konto vid uppsägning av tjänsten,
 • Kunna säkerställa din identitet,
 • Kunna säkerställa att dina angivna uppgifter är korrekta,
 • Kunna förse dig med din orderhistorik,
 • För att du ska kunna spara inköpslistor.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer),
 • Lösenord,
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik.

Laglig grund: För att kunna skapa samt hantera ditt konto på Stockfillers tjänster är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.3 Hantering av kundtjänstärenden

Tjänster som berörs av detta: Order & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Kunna besvara dina förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler,
 • Kunna säkerställa din identitet,
 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer),
 • Vår korrespondens med dig,
 • Uppgifter som felet/klagomålet på Stockfillers produkt,
 • Personuppgifter för Mina Sidor vid t.ex. Inloggningsproblem,
 • Teknisk information om din utrustning som berör kundtjänstärendet,
 • Information om hur du som användare interagerat med Stockfillers tjänst. T.ex inloggningsmetod, vilka sidor som besökts samt hur länge, svarstider, fel som uppstått som hur du loggar ut ur tjänsten.

Laglig grund: För att kunna hjälpa dig i kundtjänstärenden är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.4 Utveckling av Stockfillers tjänster

Tjänster som berörs av detta: Order, Admin & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Förbättra användarvänligheten av tjänster t.ex. förenkla användarflöden eller marknadsföra frekvent använda funktioner
 • Skapa/ta fram utvecklingsunderlag
 • Utvärdera funktioner eller marknadsföring kring dessa
 • Kontaktuppgifter (t.ex. Namn, e-post, telefonnummer)
 • Uppgifter om genomfördKöp- och orderhistorik,
 • Leverantör- och butikstillhörighet
 • Feedback från användaren avseende Stockfillers produkter och tjänster
 • Betalningssätt och leveransmetod
 • Generell teknisk data kopplat till kunden t.ex. Operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, plattform etc.
 • Användargenererad data kopplat till handlingar och interagering av Stockfillers tjänster såsom sid- och klickhistorik.

Laglig grund: För att kunna utveckla och utvärdera våra tjänster är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.5 Förhindra, förebygga och utreda missbruk samt brott kopplat till Stockfillers tjänster

Tjänster som berörs av detta: Order, Admin & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Utreda eller förhindra lagöverträdelser,
 • Kunna förhindra olovligt användande samt icke bemyndigad kommunikation från tjänsten eller andra åtgärder som strider mot våra användarvillkor,
 • Kunna skydda och förbättra vår IT-säkerhet.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer),
 • Signatur,
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik,
 • Generell teknisk data kopplad till kunden t.ex. Operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, plattform etc.,
 • Användargenererad data kopplat till handlingar och interagering av Stockfillers tjänster såsom sid- och klickhistorik.

Laglig grund: För att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser och förhindra missbruk av Stockfillers tjänster är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter.

1.3.6 Marknadsföra Stockfillers tjänster

Tjänster som berörs av detta: Order, Admin & OMS

Huvudsakliga syften för behandling av personuppgifter: Personuppgiftstyper som behandlas är bl.a:
 • Kunna skicka marknadsföring via e-post, sociala medier eller andra kanaler för marknadsföring och kommunikation.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer)
 • Leverantör- och butikstillhörighet
 • Uppgifter om genomförda köp- och orderhistorik

Laglig grund: För att kunna marknadsföra våra tjänster och nå ut till er användare är det nödvändigt att vi behandlar era personuppgifter.

1.4 Hur länge sparar Stockfiller dina personuppgifter?

Om inte annan period för lagring av dina personuppgifter har definierats i 1.3 sparar Stockfiller dina uppgifter så länge det krävs för att kunna fortsätta tillhandahålla våra tjänster enligt avtalat med dig. Avtalet gäller tillsvidare. Har ditt konto varit inaktivt under längre tid och din senaste beställning lades för mer än 24 månader sedan förbehåller sig Stockfiller rätten att avsluta ditt konto. Har du på eget initiativ avslutat ditt konto eller om ditt konto avslutas på initiativ av Stockfiller avidentifieras dina uppgifter inom 7 dagar från det att avtalet upphör att gälla.

2. Cookies och sociala medier


För att läsa mer om hur Stockfiller hanterar cookies lär vår cookie policy här.

2.1 Sociala medier

För närvarande kan du följa Stockfiller via Facebook, Instagram och Linkedin. På dessa konton ansvarar Stockfiller endast för eventuella personuppgifter som Stockfiller själv publicerar, eller annars kan påverka publiceringen av.

3. På vilket sätt skyddar Stockfiller dina personuppgifter?


För att dina personuppgifter inte ska gå förlorade, manipuleras eller utsättas för obehörig tillgång, vidtar Stockfiller organisatoriska, tekniska samt legala säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utveckling av våra tjänster.

4. Vart behandlas dina personuppgifter?


Stockfiller strävar kontinuerligt att behandla dina uppgifter inom EU/EES dock kan det förekomma att de tjänster som används inom organisationen delas med leverantörer utanför EU/EES t.ex. supporttjänster. Behandlingen av dessa uppgifter hos IT-leverantören är på uppdrag av oss och är i det fall en nödvändighet för att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänster åt dig.

5. Dina rättigheter


Dina rättigheter kopplat till hur vi behandlar dina personuppgifter beskrivs nedan.

5.1 Tillgång av dina personuppgifter

Stockfiller strävar efter att vara transparenta gentemot dig som användare när det kommer till hur vi hanterar dina uppgifter. Skulle du vilja få mer insyn i den behandling av personuppgifter som vi gör i relation till dig så har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. Utöver detta har du även rätt att begära följande:

 • Information kring våra ändamål med dina personuppgifter
 • Våra olika personuppgiftstyper
 • Vilka som mottar dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter
 • Hur kriterierna för hur länge vi sparar dina personuppgifter har fastställts
 • Var vi samlar in dina personuppgifter

Mottager vi en begäran från dig angående tillgång till dina uppgifter kan vi be dig om ytterligare uppgifter för att säkerställa din identitet samt för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av. Vi hanterar och besvarar din förfrågan inom 1 månad från det att den mottagits. För begäran angående tillgång till dina personuppgifter, kontakta oss enligt uppgifterna i 6.1.

5.2 Rättelse av dina personuppgifter

Ifall personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt om att begära rättelse samt komplettera eventuella uppgifter som saknas. Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en rättelse.

5.3 Radering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som behandlas av Stockfiller har du rätt att radera om:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för funktionaliteten av Stockfillers tjänster.
 • Du samtycker inte med marknadsföringen som utförs.
 • Personuppgifterna inte behandlas enligt den angivna integritetspolicyn eller gällande regleringar.
 • Uppgifterna måste raderas ur en rättslig förpliktelse.

Däremot har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om:

 • Personuppgifter behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Uppgifterna behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en radering.

5.4 Begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter på Stockfillers tjänster begränsas om:

 • Personuppgifterna är inkorrekta, under tiden vi kontrollerar dess korrekthet
 • Personuppgifterna inte behandlas enligt den angivna integritetspolicyn eller gällande regleringar och du motsätter dig att de raderas.
 • Personuppgifterna inte längre krävs för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du invänder mot det huvudsakliga syftet och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter. Under den tid vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina.

Däremot har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter trots begränsning om:

 • Uppgifterna behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle det vara som så att det inte är omöjligt eller skulle kräva enorma mängder resurser att göra från vår sida kontaktar vi de mottagare som har fått ta del av uppgifter och begär därefter en begränsning. Eventuellt upphörande av begränsningen rapporteras till dig på förhand.

5.5 Dataportabilitet

Ifall du samtycker med vår integritetspolicy har du även rätt att begära en överföring (dataportering) av personuppgifter som berör dig till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen för denna handling är att det är tekniskt möjligt och kan ske automatiskt.

5.6 Klagomål

Om du inte skulle instämma med hur vi behandlar dina personuppgifter och anser att det sker på ett felaktigt sätt har du alltid möjligheten att lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

6. Kontakta oss


Ifall du skulle ha frågor kring hur Stockfiller behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom uppgifterna nedan.

6.1 Kontaktuppgifter

Stockfiller AB
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
Org. nr. 559003-1554
Telefon: 08-128 211 30
E-post: hello@stockfiller.com
www.stockfiller.com

6.2 Stockfiller Dataskyddsombud

Telefon växel: 08-128 211 30 (fråga efter Stockfillers Dataskyddsombud)
E-post: dataskyddsombud@stockfiller.com

7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn


Integritetspolicyn fastställdes av Stockfiller AB den 2018-05-24. Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.stockfiller.com/integritetspolicy. Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter kommer du att få information om detta via e-post.